Privacy

Van Dueren is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor de activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Van Dueren houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Van Dueren legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u diensten en/of producten van van Dueren afneemt of anderszins contact heeft met van Dueren. Van Dueren gebruikt deze gegevens voor adres validatie, de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Ook kan van Dueren, voor deze doeleinden, persoonsgegevens beschikbaar stellen aan de aan haar gelieerde financiŽle dienstverlener en haar dealerorganisaties. Hierbij tracht van Dueren rekening te houden met voorkeuren. Uw e-mailadres echter, zal uitsluitend door van Dueren worden gebruikt om u te informeren over haar nieuwe producten en diensten.

Op de sites van van Duerenl kunt u links aantreffen naar andere sites. Van Dueren kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de/het privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.